• Broj telefona: +387 32 829-540

Općina Olovo

  • Općina Olovo - Početna stranica

  • Osnovne informacije o općini Olovo

Dobrodošli na službene stranice općine Olovo!

Sample image

Web stranica općine Olovo namijenjena je izravnoj komunikaciji općinske administracije i građana, koristeći prednosti Interneta.

Aktuelnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu pomoći fizičkim licima čiji su stambeni objekti oštećeni usljed elementarnih nepogoda u 2014. godini

sl-2

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu pomoći fizičkim licima čiji su stambeni objekti oštećeni usljed elementarnih nepogoda u 2014. godini na podrčju gradova: Bratunac, Čelinac, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Tuzla i Zenica, i općina/opština: Bratunac, Čelinac, Doboj Istok, Doboj Jug, Gračanica, Kalesija, Kotor Varoš, Lukavac, Kakanj, Maglaj, Milići, Olovo, Sanski Most, Sapna, Šamac, Vukosavlje, Zvornik, Zavidovići, Žepče i Živinice.

Javni poziv

Obrazac za prijavu

Održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjeni Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona

1 2 3

 Dana 13.01.2015. godine (utorak) sa početkom u 10,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Olovo održana je Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjeni Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona. Nacrtom Zakona o izmjeni Zakona o šumama Zeničko-dobojskog kantona predloženo je da se briše Član 54. (Korištenje namjenskih sredstava koja su prihod općina), a koji glasi:

(1) Namjenska sredstva iz člana 51. ovog zakona općine mogu koristiti isključivo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture na području općine, za opremanje i obuku jedinica za gašenje požara i izgradnju skladišta za smještaj vatrogasne opreme. Sredstva se mogu koristiti nakon usvajanja plana utroška sredstava koji donosi općinsko vijeće.

(2) Nadzor nad utroškom sredstava iz stava (1) ovog člana vrši komisija ispred općinskog vijeća, koja je dužna Ministarstvu i Kantonalnoj upravi dostaviti izvještaj o utrošku istih.

Presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine daje se mogućnost Skupštini Zeničko-dobojskog kantona da u roku od šest mjeseci  od dana objavljivanja presude u "Službenim novinama Federacije BiH", i "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona" izvrši usaglašavanje Zakona o šumama sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 49/06) do kada se ovaj zakon može primjenjivati.

Općinski načelnik upoznao je prisutne da će Općina Olovo iskoristiti sva pravna sredstva da bi zaštitila interese lokalne zajednice i zaštitila svoje resurse, sa čim su se složili prisutni vijećnici i građani općine Olovo.

Gospođa Zlata Turkić ispred Saveza općina i gradova FBiH, istakla je da će Savez općina i gradova FBiH dati punu podršku lokalnoj zajednici u borbi za svoja ostvarivanje svojih prava i zaštiti resursa.

Rok za dostavljanje prijedloga i sugestija na Nacrt Zakona o šumama Ze-do kantona je 3 dana od današnje Javne rasprave.

   

Newsletter

Vijesti iz Općine na Vašem emailu.

O nama

Na 56. kilometru magistralnog puta Sarajevo-Tuzla nalazi se Olovo, drevni srednjo - bosanski grad, stasao na trima rijekama. Kroz dugu, višestoljetnu historiju, ovud su vodili svi putevi i hodili karavani na sve četiri strane svijeta. Na stranicama koje slijede upoznaćemo Vas bliže sa ovim živopisnim gradom i općinom, te njegovim nasljeđem i bogatim resursima. Opširnije...

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Branilaca grada bb, 71340 Olovo
  • Tel: +387 32 829 540
  • Fax: +387 32 829 568
  • Email: opcina @ olovo.gov.ba