• Broj telefona: +387 32 829-540

Općina Olovo

  • Općina Olovo - Početna stranica

  • Osnovne informacije o općini Olovo

Dobrodošli na službene stranice općine Olovo!

Sample image

Web stranica općine Olovo namijenjena je izravnoj komunikaciji općinske administracije i građana, koristeći prednosti Interneta.

Aktuelnosti

Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod privrednih subjekata

sl-2

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), a u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava u 2014. godini, usvojenim Zaključkom Vlade Zeničko dobojskog kantona, broj: 02-14-14122/14 od 10.07.2014. godine i Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija za 2014. godinu, usvojenim Zaključkom Vlade Kantona, broj: 02-14-12072/14 od 12.06.2014. godine, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 174. sjednici, održanoj 25.07.2014. godine donosi Zaključak kojim se usvaja Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod privrednih subjekata.

Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta od poplava kod privrednih subjekata

Poziv na javnu raspravu za urbanističku postavku i uređenje kontaktnih zona uz vjerski objekat (džamiju), urbanističku postavku stacionarnog saobračaja (parking) i urbanistička postavka lokalitet "Stara pijaca"

Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Općine Olovo, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o prijedlogu urbanističkog rješenja kontaktnih zona uz vjerski objekat (džamiju), urbanističku postavku stacionarnog saobračaja (parking) i urbanistička postavka lokalitet "Stara pijaca".

Javni uvid trajat će svaki radni dan od 08:00 do 15.00 sati u prostorijama Službe za ekonomske poslove i na oglasnoj tabli Općine Olovo, od 04.08.2014 do 04.09.2014 godine.

Javno izčaganje održat će se dana 05.09.2014 godine u sali Općinskog vijeća.

 

 POMOĆNIK NAČELNIKA

Kaljanac Merisa, dipl.oecc

Bajram šerif mubarek olsun

sl-2

Svim građanima islamske vjeroispovijesti upućujemo najiskrenije čestitke povodom Ramazanskog bajrama sa željom da ga dočekaju i provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći, te da trenutke radosti podijele sa svojim najbližima.

 OPĆINSKI NAČELNIK

   Đemal Memagić

U Olovu 100 radnika dobilo posao na tri mjeseca

Ugovori-1

U okviru projekta Federalnog zavoda za zapošljavanje “Zajedno u obnovi”, u Olovu su danas potpisani ugovori o zapošljavanju sa 100 osoba sa područja općine Olovo. Zaposlenje se odnosi na period od 3 mjeseca a podrazumjeva radove u oblasti gradske čistoće, sanacije lokalnih puteva, divljih deponija, obala rijeka, pomoć osobama koje su pretrpjele štetu u toku poplava itd. U uvodonom obraćanju radnicima koji su primljeni načelnik općine Olovo Đemal Memagić je izrazio zadovoljstvo što je značajan broj ljudi sa evidencije Biroa za zapošljavanje dobio priliku za zaposljenje, -Odlučio sam se na ovaj ugovor da očistimo Olovo i Mjesne zajednice ali i da vi nešto zaradite i bar malo ublažite finansijske probleme koje imate.Mislim da ćemo napraviti dobar posao za ova tri mjeseca.Nadam se da ćemo vam uspjeti obezbijediti podršku i u vidu toplog obroka ,istakao je između stalog načelnik Memagić. Ugovore sa Općinom Olovo potpisalio je ukupno 100 radnika. Ahmetspahić Enver, Olovske Luke Sirćo Zijad, Musići Biogradlija Dženan ,Bioštica Ibrišević Meho, Zagrađe Muminović Mahir ,Glavićno Muminović Husnija, Glavićno Karić Adnan,ul. Husein kapetana Gradaš. Olovo Jamaković Nedim, Olovske Luke Kućanin Almir Jelik, Olovo Gurda Edin,ul. Husein kapetana Gradaš. Olovo Šehović Nihad ,Dolovi Đulović Mujo, Kozjaci Hota Emir ,Dugandžići Hadrović Samir,Hadre Musić Nusmir Kamensko Merdan Semir Kliničići Kopić Edib Jasen, Olovo Salibašić Samed ,Boganovići Busnov Mehmedalija, Olovske Luke Hadrović Ibrahim, Solun Pašić Senad, Solun Samardžić Samir, Gornje Olovo Buševac Džemal, Zagrađe Pačariz Suno,ul. Branilaca bb Olovo Karamuratović Arif Jelik, Olovo Serhatlić Edin, Dolovi Kopić Admir ,Petrovići Žunić Ibrahim J,elaške Kundak Jasmin ,ul.Tuzlanska bb, Olovo Saka Edhem, Zagrađe Bešlija Admir ,Kruševo Hasanspahić Elvir, Solun Berisalić Amir,ul. Huseina kapetana Gradaš. Olovo Šarić Mehmed, Jelaške Đulović Mehmed ,Prgoševo Kustura Almir,ul. Huseina kapetana Gradaš. Olovo Beridan Avdo,ul. Tuzlanska bb, Olovo Bolić Elvir,ul. Bioštica Brkić Armin, Olovske Luke Sirćo Imer, Kolakovići Delahmetović Selvedin ,Martinovići Delić Jasmin ,Glavićno Gurda Ismet ,Olovske Luke Višća Faik,Čuništa Merdan Sifet ,Kliničići Višća Osmo, Čuništa Dedić Admir,ul. Huseina kapetana Gradaš. Olovo Muratović Admir, Gornje Olovo Muratović Salih ,ul.Branilaca bb Olovo Pašalić Muhamed, Gornje Olovo Karavdić Haris ,Gornje Olovo Salamović Semir ,Careva Ćuprija Šehović Meris ,Olovske Luke Delić Sead ,Glavićno Kadrić Irvin ,Petrovići Smajić Kenan ,Rečica Čučuković Zahir, Solun Kopić Amir Čuništa Manso Osman Moguše Kamenjašević Sadif Vukotići Kundak Eldar Jelik, Olovo Džaferagić Dženan, Gornje Olovo Šabanović Hasan, Petrovići Alispahić Almir ,Dugandžići Džindo Enes,ul. Huseina kapetana Gradaš. Olovo Šehović Šefik ,Olovske Luke Omerović Adem, Milankovići Avdagić Meho ,ul.Sarajevska bb Olovo Višća Halid ,Čuništa Kaikčija Ismet ,ul.Krivajska bb . Olovo Turbić Haris, Solun Kamenjašević Almin ,Vukotići Kolak Nihad, Petrovići Kulo Hajrudin ,Petrovići Kulo Selim, Petrovići Đulović Munib ,Kozjaci Kovačević Semir, Jelaške Salibašić Samir, Križevići Pašić Munib ,Žunova Džakmić Muhidin ,Milankovići Kamenjašević Sakib, Vukotići Kopić Abid ,Milankovići Karavdić Admir ,Martinovići Turbić Sead, Martinovići Kopić Aldin, Milankovići Mujezinović Sifet ,Olovske Luke Krivalić Fehim, Rečica Merdan Kenan ,Kliničići Trakić Rašid, Rijeka Selimović Sead ,Tuzlanska bb, Olovo Ejubović Nusret ,Milankovići Sokolar Adnan, Čuništa Mehanović Melvin ,Boganovići Đogić Amer, Zagrađe Omerović Adnan ,Huseina kapetana Gradaš. Olovo Hadžiabdić Enes ,Dolovi Smajić Midhada, Rečica Bešlija Adnan ,Kruševo Sirćo Muamer, Musići Softić Zihnija, Olovske Luke

Newsletter

Vijesti iz Općine na Vašem emailu.

O nama

Na 56. kilometru magistralnog puta Sarajevo-Tuzla nalazi se Olovo, drevni srednjo - bosanski grad, stasao na trima rijekama. Kroz dugu, višestoljetnu historiju, ovud su vodili svi putevi i hodili karavani na sve četiri strane svijeta. Na stranicama koje slijede upoznaćemo Vas bliže sa ovim živopisnim gradom i općinom, te njegovim nasljeđem i bogatim resursima. Opširnije...

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Branilaca grada bb, 71340 Olovo
  • Tel: +387 32 829 540
  • Fax: +387 32 829 568
  • Email: opcina @ olovo.gov.ba