• Broj telefona: +387 32 829-540

Općina Olovo

  • Općina Olovo - Početna stranica

  • Osnovne informacije o općini Olovo

Dobrodošli na službene stranice općine Olovo!

Sample image

Web stranica općine Olovo namijenjena je izravnoj komunikaciji općinske administracije i građana, koristeći prednosti Interneta.

Aktuelnosti

Izvod iz zapisnika sa XXI redovne sjednice Općinskog vijeća Olovo

sl-2

Dana 19.02.2015. godine održana je XXI redovna sjednica Općinskog vijeća Olovo. Sjednici je prisustvovalo 17 vijećnika. Sjednicu je otvorio i istom predsjedavao Predsjedavajući Općinskog vijeća Samir Zukić. Na dnevnom redu sjednice našlo se 16 tački.

Izvod iz zapisnika sa XXI redovne sjednice Općinskog vijeća Olovo

Javna rasprava, Sanacija deponije komunalnog otpada na lokaciji „Gradina“, općina Olovo

sl-2

Investitor Općina Olovo, Branilaca Olova bb 3, 71.340 Olovo dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole –Studiju o uticaja na okoliš za – projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja na lokaciji „Gradina" općina Olovo.

Obrađivač zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole – Studije o uticaju na okoliš je konsultanska firma „Enova" iz Sarajeva.

U postupku uključivanja javnosti, zahtjev za izdavanje okolinske dozvole za investitora Općina Olovo, Branilaca Olova bb, 71.340 Olovo, - projekat Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Olovo i izgradnje pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja, je prezentiran na veb stranici Ministarstva radi davanja mišljenja. Materijal sa Prilozima može se pogledati u prostorijama: Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, u ulici Maka Marulića br 2, prvi sprat– soba 108.

Javna rasprava će se održati, 10.03.2015. godine sa početkom u 12.00 sati u Olovu u prostorijama općine, Sala općinskog vijeća, Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev za izdavanje okolinske dozvole- Studije o utjecaju na okoliš je 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

M. Marulića 2, 71.000 Sarajevo

Studija o uticaju na okoliš-netehnički rezime

Newsletter

Vijesti iz Općine na Vašem emailu.

O nama

Na 56. kilometru magistralnog puta Sarajevo-Tuzla nalazi se Olovo, drevni srednjo - bosanski grad, stasao na trima rijekama. Kroz dugu, višestoljetnu historiju, ovud su vodili svi putevi i hodili karavani na sve četiri strane svijeta. Na stranicama koje slijede upoznaćemo Vas bliže sa ovim živopisnim gradom i općinom, te njegovim nasljeđem i bogatim resursima. Opširnije...

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Branilaca grada bb, 71340 Olovo
  • Tel: +387 32 829 540
  • Fax: +387 32 829 568
  • Email: opcina @ olovo.gov.ba