• Broj telefona: +387 32 829-540

Općina Olovo

  • Općina Olovo - Početna stranica

  • Osnovne informacije o općini Olovo

Dobrodošli na službene stranice općine Olovo!

Sample image

Web stranica općine Olovo namijenjena je izravnoj komunikaciji općinske administracije i građana, koristeći prednosti Interneta.

Aktuelnosti

Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće

sl-2

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu novčanih sredstava porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće, broj: 02-44-4-2994/14 od 01.10.2014. godine i člana 3. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa za dodjelu sredstava broj: 02-44-4-4-2992/14 od 01.10.2014. godine, a na osnovu Odluke o utvrđenim kriterijima za dodjelu sredstava broj: 02-44-4-2991/14 od 01.10.2014. godine, Općinski načelnik Općine Olovo raspisuje

Javni konkurs za dodjelu novčanih sredstava porodicama čiji su stambeni objekti oštećeni ili uništeni usljed prirodne nesreće

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda– pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata

sl-2

Na osnovu Zaključka o usvajanju Uputsvta o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda namijenjenih saniranju dijela šteta od poplava kod privrednih subjekata, broj: 02-02-18517/14, od 18.09.2014. godine, Ministarstvo privrede raspisuje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava iz Federalnog fonda– pomoći namijenjenih saniranju dijela direktnih šteta usljed poplava kod privrednih subjekata

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

sl-2

Na osnovu člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH broj: 49/05), a u skladu sa članom 17. stav 1. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave, Općinskog načelnika i ostalih općinskih službi za upravu Općine Olovo (Sl. glasnik Općine Olovo, broj: 2/07 i 4/08), Općinski načelnik Općine Olovo raspisuje

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Newsletter

Vijesti iz Općine na Vašem emailu.

O nama

Na 56. kilometru magistralnog puta Sarajevo-Tuzla nalazi se Olovo, drevni srednjo - bosanski grad, stasao na trima rijekama. Kroz dugu, višestoljetnu historiju, ovud su vodili svi putevi i hodili karavani na sve četiri strane svijeta. Na stranicama koje slijede upoznaćemo Vas bliže sa ovim živopisnim gradom i općinom, te njegovim nasljeđem i bogatim resursima. Opširnije...

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Branilaca grada bb, 71340 Olovo
  • Tel: +387 32 829 540
  • Fax: +387 32 829 568
  • Email: opcina @ olovo.gov.ba